Paul

Hôm đi London có một buổi gặp ông Pitch Doctor Paul Boross nói chuyện, ổng có nói về chuyện “có bao giờ bạn tự nói chuyện với mình không?”. Ổng nói, nghe qua thì thấy chắc chỉ mấy thằng khùng mới tự nói chuyện với mình, nhưng thật ra ai cũng tự nói chuyện với bản thân mình cả. Kiểu bạn nhìn vô gương xong bạn nói “Nhìn cũng đẹp”, hoặc thật ra, bạn nghĩ trong đầu như thế. Ổng nói, nói chuyện với bản thân rất quan trọng. Nó làm thay đổi thái độ sống của bạn. Nếu bạn làm một điều gì đó, mà trong đầu bạn cứ vang lên câu nói “mày không qua nổi đâu, mày không qua nổi đâu” thì bạn sẽ khó có thể vượt qua được thử thách đó. Trong khi, nếu bạn tự nói với bản thân mình “mình sẽ làm được, mình sẽ làm được”, bạn sẽ có tinh thần để chiến đấu. Ổng còn nói, ngay cả suy nghĩ trong đầu bạn cũng thể hiện ra bên ngoài mà có khi bạn không hề ý thức. nếu bạn nghĩ đến những điều vui vẻ hạnh phúc, điệu bộ của bạn sẽ khác với việc bạn nghĩ đến những điều buồn bã. Một bài học kinh nghiệm nhỏ của ổng là, khi bắt tay chào ai đó, hãy nghĩ trong đầu “Thượng đế sẽ phù hộ anh/chị”, cái suy nghĩ đó sẽ tự toả ra bên ngoài và khiến người đối diện cảm nhận được một điều gì đó tích cực từ bạn.

3 thoughts

Leave a Reply