Cà Phê

Lâu rồi không viết blog, giờ không biết viết gì…

Lâu rồi không viết blog, giờ hứng lên mở lại nhưng chẳng biết viết gì… Cũng cả hơn một tuần rồi, mà chưa nghĩa ra nên viết gì cả. 1….

5