Cà Phê

[Cà Phê] Ngoài kia cây vẫn xanh…

Mình đọc thấy anh Quốc Bảo viết lời tiễn biệt cho anh Trần Lập bằng những mĩ từ đẹp đẽ, rằng “Sức khỏe của chúng ta không bị tổn hại…

Lang Thang

[Lang thang] Khi đi trong rừng một mình

Khi đi trong rừng một mình, bạn nghĩ gì? Trong phim Everest (2015), Doug Hansen có nói rằng, “tôi leo lên đỉnh Everest… bởi vì tôi có thể… bởi vì…