Nói Chuyện Phim Xem Phim

[Nói chuyện phim] Your Name (2016)

Your Name (Tên cậu là gì?). Lâu lắm rồi mới được xem hoạt hình Nhật ngoài rạp. Bộ phim cuối cùng mình được xem ngoài rạp có lẽ là Ponyo….