Lang Thang

[Lang thang] Mấy hôm ở Garmisch…

1. Chắc ít ai biết tới Garmisch. Nếu không phải đi quay phim Quyên, thì cũng không biết đến Garmisch. Một cái phố núi bé tí teo ở miền Nam…

1
Lang Thang

[Lang thang] Mấy hôm lang thang ở Berlin …

1. Đi làm phim chẳng còn thời gian để xem phim hay viết lách gì cả. Đi làm phim thì dĩ nhiên là cực, mệt nhưng quan trọng hơn cả…

4