Lang Thang

[Lang thang] Mấy hôm ở Garmisch…

1. Chắc ít ai biết tới Garmisch. Nếu không phải đi quay phim Quyên, thì cũng không biết đến Garmisch. Một cái phố núi bé tí teo ở miền Nam…

1