Chuyện Phim Ảnh

[Chuyện Phim Ảnh] Cô gái đến từ hôm qua của tôi

Cuối cùng thì tui cũng làm “Cô gái đến từ hôm qua“. Hồi nhỏ thường nghe người ta nói, “Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among…

5