Làm Phim

[Làm Phim] Bốn yếu tố làm nên một câu chuyện hay (P.1)

Với mình, một phim hay bao gồm Câu chuyện hay và Cách kể hay. Câu chuyện hay là chuyện của kịch bản, cách kể hay là chuyện của đạo diễn….