Nói Chuyện Phim

[Nói chuyện phim] Deadpool (2016)

Quick review: Deadpool (2016). Bạn nói tui “kỳ thị giới tính” cũng được, nhưng tui tin có những thể loại phim chỉ dành cho một giới hơn giới còn lại….

1
Nói Chuyện Phim

[Nói chuyện phim] Trước khi xem X-Men: Days of Future Past

1. Có ba chuyện nói liền: một là X-Men: Days of Future Past với tui là phim hay nhất mùa hè năm nay, cho dù bây giờ mới chỉ giữa…

8