Chuyện Phim Ảnh

[Chuyện phim ảnh] Babadook, Ma Mơ, và những chuyện linh tinh khác.

Có phim Babadook tui xem cũng hồi lâu lâu rồi mà tui rất thích nhưng chưa viết gì về nó. Có cái chuyện về thể loại “ma mơ” ở Việt…

1