Lang Thang

[Lang thang] Đà Lạt

Nói chung tui có nhiều tình cảm với Đà Lạt. Con người ở đây. Cảnh vật ở đây. Cái nắng trong se lạnh. Cái êm ả của một buổi chiều…

3