Tui Thích

[Tui Thích] Tạm biệt Megastar. Xin chào CGV*

Vậy là thông tin đã chính thức: tạm biệt Megastar, xin chào CGV* 1. Hồi 8 năm trước, khi Megastar mới bắt đầu vào Việt Nam, tui còn nhớ sự…

9