Làm Phim

[Làm Phim] Phân tích cấu trúc kịch bản

Một hôm, trong lúc hứng chí, tui quyết định đứng lớp về phân tích cấu trúc kịch bản. Để hình dung về khóa học này, bạn có thể đăng ký…

2