Cà Phê

[Cà phê] Những con cá im lặng

Người Việt Nam mình, chỉ mong muốn có cuộc sống bình yên, nhưng rồi sao? Chúng ta luôn mong muốn như Mỹ. Chúng ta luôn mong muốn như phương Tây….

7